Najčastejšie otázky, alebo čo je dobré vedieť o PUR penách a lepidlách.

Najčastejšie otázky a čo je dobré vedieť o PUR penách a lepidlách, keď s nimi pracujete. Vytvorené so spoločnosťou illbruck - profesionálom v tmelení, lepení a utesňovaní.

Sú bežné polyuretánové pena(y) UV stabilné?

Nie. Dochádza k ich degradácii vďaka pôsobeniu UV lúčov veľmi rýchlo a ľahko.

Aké sú hlavné rozdiely medzi pištoľovou a trubičkovou penou?

Rozdielna je výdatnosť, aplikácia a štruktúra peny. Vo väčšine kritérií je na tom trubičková pena horšie.

Prečo musia byť peny skladované vo zvislej pozícii?

Ak by dózy ležali, dôjde k zalepeniu ventilu a znemožneniu uvoľnenia peny z dózy.

Ako správne prepravovať dózy s penou?

Jedine v kufri vozidla. Mimo kabínu vodiča. Polyuretánové nádoby patria do kategórie tlakových nádob.

Ako odstrániť penu z postriekaných plôch?

PUR čističom alebo čistiacim obrúskom. Zaschnutú penu iba mechanicky.

Prečo je nutné aplikovať penu v dobre vetraných priestoroch?

Hnacia zmes je vysoko horľavá navyše obsahuje chemikálie, ktoré by mohli viesť k dýchacím ťažkostiam.

Je potrebné dôkladne čistiť pred aplikáciou podkladovej plochy?

Áno, pena dobre tesní iba má 100% priľnavosť k podkladu.

Je nutné skladovať dózu len vo vymedzených teplotách?

Áno. Pri skladovaní pri vysokých teplotách alebo na mraze, dochádza k skracovaniu doby expirácie a zmene vlastností.

Sú polyuretánové peny toxické?

Nie. Vytvrdená pena nie je zdraviu škodlivá. Iba nevytvrdnutá zmes v dóze a pri samotnej aplikácii je klasifikovaná ako extrémne horľavá a zdraviu škodlivá.

Prečo je dobré podklad alebo penu vlhčiť?

Zlepšuje a optimalizuje sa tým priebeh chemickej reakcie tzn. vytvrdzovania.

Ako riadne zlikvidovať prázdnu dózu od peny?

Aj vyprázdnená dóza od PUR peny je klasifikovaná ako nebezpečný odpad. Preto je nutné ju zlikvidovať na mieste určenom obcou na likvidáciu a skladovanie nebezpečného odpadu.

Prečo je nevyhnutné triasť dózou minimálne 20 krát pred aplikáciou peny?

Pretrepanie dózy pred použitím je nevyhnutné pre dôkladné premiešanie zložiek. Ak k tomu nedôjde, má vytvrdená pena zlú štruktúru.

Ako je potrebné vyčistiť aplikačnú pištoľ na penu po ukončení aplikácie?

Ak požadujete dlhodobo kvalitné a funkčné dávkovanie peny, je nevyhnutné aplikátor dobre čistiť a udržiavať nasledujúcim spôsobom:

  1. Odskrutkujte pištoľ z dózy v pozícii ventilu smerujúceho od tela, aby v prípade vyskočenia zvyškov peny nedošlo k postriekaniu kože alebo odevu.
  2. Očistite PUR čističom závit na pištoli a špičku pištole. Potom naskrutkujte čistič na pištoľ.
  3. Stlačte niekoľkokrát spúšť pištole a vymyte čističom pištoľ kým z nej vytekajú zvyšky peny.
  4. Potom ponechajte naplnenú pištoľ čističom cca. 10 až 15 minút, počas tejto doby dôjde vo vnútri k úplnému rozpusteniu zvyškov PUR peny. Očistite zvyšné časti pištole zvonku od nečistôt napr. čistiacim obrúskom.
  5. Nakoniec vystriekajte zvyšky PUR čističa a rozpustenej peny z dózy a snímte čistič z pištole.
  6. Záviť pištoľ odporúčame na záver ošetriť teflónovým sprejom, ktorý neumožňuje adhéziu peny do
    závitu pri ďalšom používaní pištole.

Ako je možné penou utesniť väčšie priestory?

Penu je nutné aplikovať vo vrstvách a každú z nich navlhčiť pred aplikáciou ďalším rozprašovačom. Inak môže dôjsť k vnútornému rozpadu materiálu a vzniku nežiaducich dutín.

Ako by mala byť uskladnená dózu s penou ak nebola úplne nevyprázdnená pri aplikácii?

Pena musí byť uskladnená vo zvislej polohe ventilom nahor. Pri montážnej pene odskrutkujte aplikačnú trubicu a vyčistite okolie ventilu PUR čističom, aby nedošlo k jeho zalepeniu. U pištoľovej peny ponechajte aplikačnú pištoľ namontovanú a uzavrite ju regulačným ventilom.